Wetenschap

Opleidingen

Ophaalbrug voor Universiteit Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit, gevestigd in kasteel Nijenrode in Breukelen.

Sinds 2007 werk ik als parttime hoogleraar Corporate Finance aan Business Universiteit Nyenrode. Ik geef daar opleidingen corporate finance, beleggen, institutioneel en particulier vermogensbeheer en financiële markten. Bij de opleiding verzekeringskunde van de UVA doceer ik corporate finance en verzekeringseconomie. Bij de postdoctorale controllersopleiding aan de RUG geef ik corporate finance.

Ik werk vooral met volwassen studenten die al een HBO opleiding of een universitaire master hebben. Daarnaast lever ik incidenteel bijdragen aan PE programma’s bij financiële instellingen en begeleid ik afstudeerders en promovendi.

Visie op onderwijs

Jaap Koelewijn geeft college

Ik vind het belangrijk kennis te delen met huidige en toekomstige generaties en bij te dragen aan hun professionele vorming. In mijn visie is onderwijs geen eenrichtingsverkeer, ik ga graag de dialoog aan en bouw voort op de (werk)ervaring en kennis van deelnemers. Hoe maak je goede keuzes? Welke argumenten gebruik je? Hoe pas je nieuwe inzichten toe? Ik spoor mijn studenten aan zelf tot een kritisch en onderbouwd oordeel te komen.

Onderzoek

Omslag Handboek Corporate Governance
De afgelopen jaren heb ik mijn onderzoek  gericht op vraagstukken op het gebied van governance en verantwoord ondernemerschap. In verschillende bijdragen aan het Handboek Corporate Governance ligt het accent op veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Voor het Tijdschrift voor Toezicht schreef ik een bijdrage waarin ik de dilemma’s van  globalisering en lokale democratie bespreek. Dit artikel is elders op mijn site de vinden. Verder draag ik bij aan het Controllers Magazine.