Contact

Financieel Denkwerk

Dr. Jaap Koelewijn
Kleiburg 38 A
1104 EA Amsterdam

Persoonlijke assistentie

Claudia Bergman

Als u contact wilt, kunt u een e-mail sturen of bellen met mijn secretariaatsbureau.

Als u gebruik wilt maken van mijn diensten of wilt weten of ik een bijdrage kan leveren aan een bijeenkomst of debat, ontvang ik graag per e-mail nadere informatie. Dan kan ik inschatten of ik toegevoegde waarde kan en wil hebben.

Werkwijze

Ik hecht er aan om vooraf met mijn opdrachtgevers duidelijke afspraken te maken over opzet, inhoud en vergoeding van een opdracht. Wellicht ten overvloede: ook voor lezingen, het bijwonen van discussiebijeenkomsten, schrijven van columns en geven van gastcolleges vraag ik een vergoeding. Spreken in het openbaar en schrijven zijn namelijk mijn werk.

Ik werk – en dat kan per opdracht verschillen – op basis van een aanneemsom dan wel een uurtarief. De tariefstelling hangt af van de aard van de opdracht, de duur en de complexiteit.

Tenzij anders is afgesproken breng ik BTW in rekening. Ik heb algemene voorwaarden opgesteld, die ik voor het aannemen van een opdracht overhandig. Onderwijsactiviteiten kunnen afhankelijk van de omstandigheden vrijgesteld van BTW worden uitgevoerd.

Het mag voor zich spreken dat ik geen kickbacks aanneem noch betaal.