Colofon + Disclaimer

Colofon

Tekst: Financieel Denkwerk | Jaap Koelewijn

Website ontwerp + uitvoering: HIJSTEK | tekst + research

Vragen die betrekking hebben op deze website kunt u stellen aan Jaap Koelewijn.

Disclaimer

Financieel Denkwerk streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst. Financieel Denkwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Financieel Denkwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Auteursrecht

De websites van Financieel Denkwerk zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden.