Advies

Advieswerk

Mijn advieswerk is gericht op corporate finance, financiële markten en beleggen. Ik adviseerde een gemeente over haar beleggingen, ik assisteerde bij de selectie van vermogensbeheerders, ik adviseer over het aantrekken van vermogen bij een jonge onderneming. Bij een aantal partijen ben ik een vaste adviseur.

Deskundigen-rapporten

Ik geef ook second opinions af op beleggingsvoorstellen, het gevoerde beleggingsbeleid en beleggingsovereenkomsten. Incidenteel treed ik op als bemiddelaar in zakelijke conflicten. De rapporten hebben betrekking op de kwaliteit van beleggingsadviezen, de uitvoering van vermogensbeheerovereenkomsten, investeringsanalyses en vraagstukken van goed bestuur.

Gerechtelijk deskundige

Als (gerechtelijk) deskundige adviseer ik in geschillen over beleggen, vermogensbeheer, toezicht en governance. In rechtszaken treed ik op als partijdeskundige dan wel als door de rechtbank benoemde deskundige. Ik ben aangesloten bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen.

Vernieuwing

Van links naar rechts Jaap Koelewijn, Edgar Dissel en Victor Verstappen

Van links naar rechts: Jaap Koelewijn, Edgar Dissel en Victor Verstappen (bron: BDO.instantmagazine.com).

Amerikanen zeggen het heel treffend: ‘first you learn, than you earn and then you return.’

Ik heb het niet zo gepland, maar steeds vaker zet ik mijn kennis en ervaring in voor jonge mensen en bedrijven die willen bijdragen aan vernieuwing in de financiële sector. De overeenkomst tussen deze bedrijven is dat men een aantrekkelijk en verantwoord product of dienst wil maken voor een specifieke groep klanten.

Daarnaast adviseer ik een startend handelsplatform, dat een goedkoop beleggingsproduct heeft ontwikkeld. Verder draag ik bij aan de activiteiten van een alternatieve vermogensbeheerder, die met een zeer specifieke strategie naar extra rendement voor ervaren beleggers streeft. Ook adviseer ik bij een bedrijf dat financiële producten ontwikkelt voor jonge professionals. Het gaat dan met name om pensioenopbouw, het grote zwarte gat bij millennials. Als vader van drie millennials voel ik mij daarmee verbonden.

Ik doe dit werk in betrekkelijk stilte, vandaar dat ik hier geen namen noem. Ik adviseer over de haalbaarheid van bedrijfsplannen, de commerciële propositie aan klanten en relatie met de toezichthouders.