Financieel Denkwerk | Jaap Koelewijn

Het verbindende thema van mijn werkzaamheden is de vernieuwing en verbetering van professionele financiële dienstverlening. Dat doe ik vanuit twee rollen: als parttime hoogleraar Corporate Finance en als eigenaar van Financieel Denkwerk. Ik adviseer over veranderingen in de financiële sector en over de gevolgen daarvan; als toezichthouder geef ik kritisch tegenspel en daarnaast deel ik mijn kennis met de nieuwe generatie

Mijn streven is bij te dragen aan het goed functioneren van de financiële sector. Daarbij ligt het accent op de manier waarop de belangen van klanten (beleggers, deelnemers van pensioenfondsen) worden gewogen.

Mijn overtuiging is dat alleen instellingen die voldoende rendabel zijn én zorgvuldig met hun klanten omgaan bestaansrecht hebben.

Achtergrond

In 1992 promoveerde ik op bankentoezicht. Daarna werkte ik als analist, vermogensbeheerder en toezichthouder.

Nadat ik 16 jaar in de wetenschap en de financiële sector had gewerkt, ben ik in 2000 mijn eigen praktijk Financieel Denkwerk begonnen. Zo kan ik in alle vrijheid werken en tegelijk mensen op een goede manier helpen bij het beantwoorden van hun vragen en het realiseren van hun doelen.

Zorgvuldig ondernemerschap | Missie

In mijn visie kunnen markten en bedrijven alleen goed functioneren als mensen en bedrijven zich rekenschap geven van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Verantwoord ondernemen en financiële doelen nastreven kunnen in mijn visie goed samengaan. Uiteindelijk staat het belang van de klant voorop: wordt hij goed geadviseerd, doen de producten wat er voorgespiegeld wordt en zijn ze passend?

Deze visie is de leidraad in mijn werk. Dat geldt voor het houden van toezicht, visitaties, advisering en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. 

Verantwoord ondernemen en financiële doelen nastreven kunnen in mijn visie goed samengaan.

Visie in beeld

130 kilo roestig gietijzer

Al heel lang wilde ik een brievenbus van de Amsterdamse gemeentegiro hebben. Een mooie bus in de stijl van de Amsterdamse school. Jarenlang leidde mijn zoekopdracht op Marktplaats nergens toe, tot ik ineens beet had: hij lag in een brocanterie in Scharwoude te roesten. Inmiddels is hij in stijl hersteld door een autospuiter. Waarom had ik mijn zinnen gezet op dat 130 kilo wegende brok roestig gietijzer?

Verheffing door financiële zelfredzaamheid

In 1917 richtte Amsterdam zijn eigen girodienst op. Daarmee was Amsterdam de eerste gemeente met een dergelijke instelling. De Giro – zo noemden wij Amsterdammers het bedrijf – verzorgde de betalingen voor de gemeente en haar medewerkers konden er een rekening openen. Zo konden zij goed zicht houden op hun financiën en financieel zelfstandig zijn. Het wekelijkse loonzakje werd afgeschaft en het salaris kwam er maand. Mijn vader kreeg als 19 jarige in 1948 als jonge ambtenaar een rekening met het nummer K 4217, waarop hij als 19 jarige Schrijver der Derde Klasse zijn salaris kreeg gestort. Het is dus voor een deel sentiment.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Maar deze bus staat ook voor een vorm van financiële dienstverlening, die aansluit op mijn visie. Deze girodienst was zeer innovatief en efficiënt. De kosten van een rekening waren laag en het gebruiksgemak groot. Al in 1921 konden rekeninghouders automatisch de huur overmaken. In 1969 installeerde men de eerste pinautomaat in de Bijlmer. Kort daarna werden ze gedigitaliseerd. Het bedrijf had ook een maatschappelijke functie. Het sociaaldemocratische stadsbestuur wilde de burgers leren op een verantwoorde manier met geld om te gaan. In de sociale woningbouwprojecten van Berlage was voorzien in bijkantoren.

De giro is geschiedenis

De Giro was wat financiële dienstverlening ook nu zou moeten zijn: efficiënt, begrijpelijk, klantgericht, goedkoop, betrouwbaar en er werd gestuurd op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De Gemeentegiro is niet meer. Zij ging op in de Postbank en later in de ING. De rest is geschiedenis. Wat rest is het geconverteerde nummer van de rekening van mijn vader die nu op mijn naam staat.

De Giro was wat financiële dienstverlening ook nu zou moeten zijn: efficiënt, begrijpelijk, klantgericht, goedkoop, betrouwbaar en er werd gestuurd op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.